Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK NEUROLOGICZNYCH
z siedzibą w Gdańsku
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349-23-00 fax. 58 349-23-20
KRS 0000371320
REGON 221172299
(PKD2007) 9499Z
NIP 957 104 93 52
Nr konta:
PKO BP SA o/Gdańsk
63 10201811 0000 0002 0194 1863
Składka członkowska: 50 zł/rok

Władze PTPN:
dr Marcelina Skrzypek-Czerko – Przewodnicząca
marcelinaskrzypek@gmail.com
Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
tel. 58 349-19-22
Klinika Neurologii Dorosłych, Oddział Udarowy UCK w Gdańsku
tel. 58 349-23-06

dr Joanna Olkiewicz – Skarbnik
rolkiewicz@wp.pl
Oddział Neurologiczny i Neuroimmunologii Klinicznej, Oddział Udarowy
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

mgr piel. Marlena Kubach – Sekretarz
mkubach@uck.gda.pl
Klinika Neurologii Dorosłych, Oddział Udarowy UCK w Gdańsku
tel. 58 349-23-06

Powstanie PTPN
• 19.05.2010 uchwała o powołaniu organizacji, o wyborze komitetu organizacyjnego, przyjęciu statutu, komisji rewizyjnej, zarządu
• 12.11.2010 uchwała o przyjęciu nowego statutu
• 07.12.2010 wpis do KRS