Czasopismo

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku (XV Wydział Cywilny) z dnia 14 lipca 2016 roku, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych zostało wydawcą czasopisma:

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing).

Informacje dotyczące czasopisma i zasad publikacji, znajdują się na stronie:

www.jnnn.pl

Kontakt w sprawie czasopisma:
redakcjajnnn@gmail.com
robert_sl@o2.pl