IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego

Szanowni Państwo,


W imieniu komitetu Organizacyjnego Zespołu Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego zapraszam do uczestnictwa
w „IV Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Neurologicznych, która odbędzie się w dniach 23-24.04.2021. Tegoroczna edycja spotkania z powodów
epidemicznych odbędzie się w formule online.
Mam nadzieję, że tematyka naszego spotkania przyczyni się do rozwoju Państwa wiedzy medycznej a tym samym
do wzrostu efektywności i jakości opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.
Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek ds.SM
dr n. med. Joanna Olkiewicz

Rejestracja pod adresem:

http://90c.pl/dssr/