Cel stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

a) Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, wydawanie prac.

b) Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

c) Dbanie o wysoką, etykę zawodową członków.

d) Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

e) Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

f) Współpraca między ośrodkami neurologicznymi w Polsce i zagranicą.

g) Podnoszenie jakości opieki świadczonej przez pielęgniarki wobec osób ze schorzeniami układu nerwowego.

h) Ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej w oddziałach neurologii w Polsce.

i) Podnoszenie rangi i prestiżu pielęgniarki neurologicznej.

j) Ustanowienie dodatku za „uciążliwość” pracy pielęgniarki neurologicznej.

k) Powołanie stanowiska pielęgniarki edukacyjnej w oddziałach neurologii.