Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK NEUROLOGICZNYCH
z siedzibą w Gdańsku
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349-23-00 fax. 58 349-23-20
KRS 0000371320
REGON 221172299
(PKD2007) 9499Z
NIP 957 104 93 52
Nr konta:
PKO BP SA o/Gdańsk
63 10201811 0000 0002 0194 1863
Składka członkowska: 50 zł/rok

Kontakt: ptpn.pl@gmail.com

Władze PTPN:

dr Joanna Olkiewicz – Przewodnicząca
Oddział Neurologiczny i Neuroimmunologii Klinicznej Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

dr Karolina Filipska-Blejder – Sekretarz

Klinika Neurologii, Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, UMK w Toruniu, WNoZ CM w Bydgoszczy

dr Marcelina Skrzypek-Czerko – Skarbink
Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Neurologii Dorosłych UCK w Gdańsku

Powstanie PTPN
• 19.05.2010 uchwała o powołaniu organizacji, o wyborze komitetu organizacyjnego, przyjęciu statutu, komisji rewizyjnej, zarządu
• 12.11.2010 uchwała o przyjęciu nowego statutu
• 07.12.2010 wpis do KRS