Collegium SM

W imieniu PTPN i Zespołu Pielęgniarek ds. SM zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym, długoterminowym programie edukacyjnym skierowanym do pielęgniarek neurologicznych, mających kontakt z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym.

Program zawiera nowoczesne narzędzia edukacyjne, w formie teoretycznej oraz praktycznej, które pozwalają na zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiedzy – w dogodnym dla odbiorcy czasie i miejscu.

Celem programu edukacyjnego Collegium SM jest umożliwienie stałego podnoszenia wiedzy medycznej i kompetencji pielęgniarek. Tym samym program ten przyczynia się do poniesienia jakości opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Collegium SM:

https://www.collegiumsm.pl/login.html

Zarząd PTPN i Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek ds. SM