Konferencje

Szanowni Państwo

W imieniu komitetu Organizacyjnego Zespołu Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego zapraszam do uczestnictwa w „III Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych, która odbędzie się w dniach 21-22.09.2018 roku w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn.
Mam nadzieję, że tematyka naszego spotkania przyczyni się do rozwoju Państwa wiedzy medycznej a tym samym do wzrostu efektywności i jakości opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.

Link do konferencji: http://www.90c.pl/dssr/

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek ds.SM
mgr Joanna Olkiewicz

Komitet naukowy
dr hab. Robert Ślusarz
dr n.med. Marcelina Skrzypek – Czerko
mgr Joanna Olkiewicz
mgr Maria Wilkiewicz