Informacje ogólne

 • MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL FOCUS PREMIUM POD ORŁEM, ul.Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz, tel.44 3333333

 • OPŁATY REJESTRACYJNE

Udział w Konferencji dla pielęgniarek i pielęgniarzy po dokonaniu rejestracji poprzez link lub na stronie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 • POSIŁKI

W dniu 08.10. dostępny będzie lunch w hotelu obrad.

 • NOCLEGI

Organizator Konferencji zapewnia osobom uczestniczącym noclegi ze śniadaniem z 7/8.10., w miejscu Konferencji, w pokojach 2 os., według dostępności.Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 • KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr Marcelina Skrzypek-Czerko, Gdańsk
 • dr Joanna Olkiewicz, Grudziądz
 • prof. dr hab. Robert Ślusarz, Bydgoszcz
 • KOMITET NAUKOWY
 • prof. dr hab. Krystyna Jaracz, Poznań
 • prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, Wrocław
 • prof. dr hab. Robert Ślusarz, Bydgoszcz
 • dr Joanna Olkiewicz, Grudziądz
 • dr Marcelina Skrzypek-Czerko, Gdańsk