Edukacja dla pacjentów z SM

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w zakresie edukacji pielęgniarskiej w SM, w nawiązaniu do 5 Ogólnopolskiej Konferencji „SM – i co z tego…?” zorganizowanej przez Fundację StwardnienieRozsiane.info informujemy, iż decyzją Zarządu PTPN i Zespołu ds. Pielęgniarek SM z dniem 30 maja 2024 uruchomiona zostanie skrzynka mailowa przy PTPN, dedykowana edukacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i/lub ich bliskich:

sm@ptpn.pl

Skrzynka mailowa stanowi formę kontaktu edukacyjnego z pielęgniarkami, specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego:

dr Joanną Olkiewicz

dr Marceliną Skrzypek-Czerko

mgr piel. Iwoną Smulnik

Dodatkowe informacje:

  • zespół dyżuruje od poniedziałku do piątku
  • czas oczekiwania na odpowiedź – do 72h
  • kontakt za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego nie stanowi formy konsultacji indywidualnej w rozumieniu tele-porady
  • prosimy o nieprzesyłanie danych wrażliwych, których nie możemy przetwarzać jak np. wypisy ze szpitala, wyniki badań
  • przesyłając maila na powyższy adres, nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781,t.j.) oraz innymi aktualnie  obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https:// ptpn.pl/ Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000371320 REGON 221172299, NIP 957 104 93 52 email: ptpn.pl@gmail.com

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTPN